Εξωτερικά η αίθουσα δεξιώσεων

Εξωτερική αίθουσα δεξιώσεων του κτήματος γάμου Πανταζή